ANEXA NR. 7

  REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI

  Judeţul Constanta

    *Font 7*

 

Nr. Crt.

Denumirea angajatorului

Date de contact

Forma de organizare a angajatorului

C.U.I.

Calificare

Nivelul calificării

Codul din Nomenclatorul calificărilor

Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare

Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională

Sursa de finanţare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

SC DIMOS SRL

Str. Bucuresti. nr.26a , tef. 0726166248

Privată

RO 1871622

Lucrător inelectromecanica

3

7241.1.6

ASO.VIITOR, INTEGRITATE, SUCCES

62  /10.09.2018

 

Buget FSE

2

SC CRISPAN SRL

Str.Chiliei, nr. 86, tef. 0241541581

Privată

RO19196057

patiser

3

 7412.1.3

Crfpa Calarasi

    1881/3402/26.09.2018     

 

Bugetul FSE

3

SC JAN SRL

Str. Liliacului, nr. 2 A

Privată

RO 4804318

cofetar

1

7412.1.2

Crfpa Calarasi

1880/3401/26.09.2018     

Bugetul FSE

4

SC VEGANTERRA SRL

Str. Midia nr.11

Privată

RO 37723708

patiser

2

 7412.1.3

Crfpa Calarasi

1882/3403/26.09.2018   

 1884/3414/28.09.2018   

Bugetul FSE

5

Sc Cosmetic Forever Young SRL

Str. Semanatoruluinr.38

Privată

26089690

Manichiura-pedichiura

12

5141.1.1

Crfpa Calarasi

1938/19.10.2018

1972/01.11.2018

Bugetul FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

  1 - Nr. crt.: numărul curent;

  2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;

  3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;

  4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;

  5 - C.U.I.: codul unic de īnregistrare al angajatorului;

  6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din Romānia;

  7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

  8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din Romānia;

  9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a īncheiat contractul de formare profesională;

  10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de īncheiere a acestuia;

  11 - Sursa de finanţare: se va completa sursa de finanţare a programului de ucenicie, respectiv resurse proprii ale angajatorilor/sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice/fonduri europene structurale şi de investiţii/bugetul asigurărilor pentru şomaj/alte surse legale constituite (donaţii, taxe).

 

(la 04-09-2017 Anexa 7 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRĀREA nr. 618 din 30 august 2017, publicată īn MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017)