LOCURI DE MUNCĂ VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ
 Nr.Crt. Nr. Oferta Data oferta Agent economic COR calificare Nr. Ucenici
1 7156 07.09.2018 SC DIMOS IMPEX  7241.1.6 5
2 1532 20.09.2018 SC JAN 7412.1.2 1
3 1507 18.09.2018 SC CRISPAN 7412.1.3 2
4 1345 23.08.2018 SC VEGANTERRA 7412.1.3 2
5 7596 25.09.2018 SC Cursuri de Calificare Forever Young 5141.1.2 8