NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2007 (*actualizate*)

de aplicare a prevederilor <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrarii īn munca a elevilor şi studenţilor

(actualizate pānă la data de 30 aprilie 2009*)

EMITENT:     GUVERNUL

----------------

    *) Textul iniţial a fost publicat īn MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pānă la data de 30 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12009   449 20 301   0 37>HOTĂRĀREA nr. 449 din 15 aprilie 2009.

 

    ART. 1

    Īn sensul prevederilor <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrarii īn munca a elevilor şi studenţilor, denumita īn continuare lege, prin angajator se īnţelege persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, īn Romānia ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanţa din Romānia a unei persoane juridice straine cu sediul īn strainatate, autorizata potrivit legii, care īncadreaza forţa de munca īn condiţiile legii.

    ART. 2

    (1) Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, īncadrează īn muncă elevi şi studenţi īn baza:

    a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decāt durata vacanţei, īncheiat īn condiţiile legii, cu normă īntreagă sau, după caz, cu timp parţial;

    b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decāt durata vacanţei.

    (2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 reprezintă o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de <LLNK 12002    76 10 201   0 17>Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, īn vigoare īn luna pentru care se acordă acest stimulent financiar.

    (3) Īn cazul tinerilor īn vārstă de pānă la 18 ani, contractul individual de muncă īncheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămānă se consideră īncheiat cu normă īntreagă.

------------

    Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12009   449 20 302   0 50>art. III din HOTĂRĀREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată īn MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.

 

    ART. 3

    (1) Stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege se acorda angajatorilor care īncadreaza īn munca elevi şi studenţi pe perioada de vacanţa īn condiţiile art. 2, de la data īnceperii perioadei de vacanţa, stabilita potrivit legii, daca īncadrarea s-a facut la acea data sau, dupa caz, de la data īncadrarii īn munca a elevilor/studenţilor īn situaţia īn care īncadrarea īn munca a acestor categorii de persoane este ulterioara datei īnceperii perioadei de vacanţa stabilite potrivit legii şi pāna la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţa īn care au fost īncadraţi īn munca elevii şi studenţii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare īn anul calendaristic respectiv.

    (2) Nu beneficiaza de stimulentul financiar prevazut la art. 1 din lege:

    a) angajatorii care īncadreaza īn munca elevi şi studenţi anterior datei de īncepere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

    b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevazut la art. 1 din lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare īn cursul anului calendaristic.

    ART. 4

    (1) Īn vederea acordarii stimulentului financiar lunar prevazut la art. 1 din lege, angajatorii īncheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, īn termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi īn perioada vacanţelor, o convenţie al carei model este prevazut īn anexa nr. 1.

    (2) Īn vederea īncheierii convenţiei prevazute la alin. (1) angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere īnsoţita de urmatoarele documente:

    a) tabel nominal cuprinzānd elevii şi studenţii īncadraţi īn munca pe perioada vacanţelor, īntocmit potrivit anexei la convenţia al carei model este prevazut īn anexa nr. 1;

    b) adeverinţa eliberata de instituţia de īnvaţamānt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student şi urmeaza cursurile īntr-o instituţie de īnvaţamānt de stat sau particular, īnfiinţata potrivit legii, cuprinzānd şi precizarea expresa a perioadei de vacanţa;

    c) actul de identitate al elevului sau studentului, īn copie;

    d) copia contractului de munca prevazut la art. 2, īncheiat cu respectarea condiţiilor de vārsta şi a regimului legal al muncii tinerilor, īnregistrat, dupa caz, la inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor legale;

    e) declaraţie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca angajatorul nu se regaseşte īn una dintre situaţiile prevazute la art. 3 alin. (2).

    ART. 5

    (1) Stimulentul financiar prevazut la art. 1 din lege se acorda angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii şi studenţii īn cauza pe perioada de vacanţa din luna respectiva, fara a depaşi numarul de ore corespunzatoare programului normal de lucru.

    (2) Stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege nu se acorda pentru perioada concediului de odihna cuvenit.

    (3) Īn perioada īn care raporturile de munca ale elevilor şi studenţilor īncadraţi īn munca pentru care a fost īncheiata convenţia prevazuta la art. 4 sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege nu se acorda.

    (4) Perioada de suspendare a raporturilor de munca prevazuta la alin. (3) nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar prevazut la art. 1 din lege.

    ART. 6

    (1) Pentru a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 1 din lege, aferenta unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, pāna la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferente lunii respective, urmatoarele documente:

    a) declaraţia lunara privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferenta lunii respective, īn original şi īn copie;

    b) tabel nominal īntocmit potrivit modelului prevazut īn anexa nr. 2;

    c) pontaj şi statul de plata, īn copie.

    (2) Angajatorii care nu depun documentele prevazute la alin. (1) īn termen sau le completeaza altfel decāt potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaza de stimulentul prevazut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectiva.

    (2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse pānă la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.

------------

    Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al <LLNK 12009   449 20 302   0 50>art. III din HOTĂRĀREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată īn MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.

 

    (3) Perioada pentru care nu se acorda stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege, din motivele prevazute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a stimulentului financiar prevazuta la art. 3 alin. (1) şi īn condiţiile convenţiei īncheiate potrivit prevederilor art. 4.

    ART. 7

    (1) Suma reprezentānd stimulentul financiar cuvenita conform art. 1 din lege se deduce de catre angajator din contribuţia de asigurari pentru şomaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar īn contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.

    (2) Īn cazul īn care suma cuvenită reprezentānd stimulentul financiar este mai mare, diferenţa se plăteşte prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, īn termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.

------------

    Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12009   449 20 302   0 50>art. III din HOTĂRĀREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată īn MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009.

 

    ART. 8

    Stabilirea şi īncetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia, potrivit legii, de stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege se fac īn baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 9

    Dreptul de control cu privire la acordarea īn condiţiile legii a stimulentului financiar lunar prevazut la art. 1 din lege se exercita de catre organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care constata īndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea stimulentului financiar, stabilesc eventualele debite şi aplica, dupa caz, sancţiunile prevazute de lege.

    ART. 10

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 1

    ───────

la normele metodologice

───────────────────────

 

                               CONVENŢIE

                           Nr. ...../............

 

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ..........., avānd funcţia de ........., denumită īn continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) .........., cu sediul/adresa īn ........, judeţul ........, telefon ..........., cod fiscal (CUI) ......, cont IBAN .........., deschis la Banca ..........., reprezentată prin dna/dl .........., avānd funcţia de .........., denumită īn continuare angajatorul, convin următoarele:

    1. Angajatorul īncadrează īn muncă, īn condiţiile <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrării īn muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legea nr. 72/2007, un număr de:

    a) ........... persoane avānd statut de elev, īn perioada de vacanţă cuprinsă īntre data de ........ şi data de ...........;

    b) ........... persoane avānd statut de student, īn perioada de vacanţă cuprinsă īntre data de ....... şi data de ........... .

    Tabelul nominal cu elevii şi/sau studenţii īncadraţi īn muncă este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

    2. Angajatorul se obligă:

    a) să deducă, īn condiţiile legii, din suma reprezentānd contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit <LLNK 12002    76 10 202  26 29>art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, suma cuvenită potrivit <LLNK 12007    72 10 202   1 28>art. 1 din Legea nr. 72/2007;

    b) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite potrivit <LLNK 12007    72 10 202   1 28>art. 1 din Legea nr. 72/2007, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrării īn muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin <LLNK 12007   726 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare, īnsoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată;

    c) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pānă la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;

    d) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la īncheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;

    e) să respecte prevederile <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007, precum şi prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin <LLNK 12007   726 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin īn cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.

    3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007, īn conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentānd contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit <LLNK 12002    76 10 202  26 29>art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

    Īn situaţia īn care sumele cuvenite potrivit <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 7 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin <LLNK 12007   726 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Agenţia īşi exercită dreptul de control asupra:

    a) īndeplinirii condiţiilor legale pentru īncheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legea nr. 72/2007;

    b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

    5. Īn situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute īn vedere la īncheierea prezentei convenţii şi pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legea nr. 72/2007, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.

 

 

 

               Agenţia                  Angajatorul

         Director executiv,    Director general sau altă

         ..................       persoană autorizată,

                                   .................

 

 

    ANEXĂ

    ------

la convenţie

------------

 

    Date de identificare a angajatorului

    Angajatorul (denumirea/numele) .......................

    Codul de identificare fiscală ........................

    Cod CAEN .............................................

    Judeţul ..............................................

    Sediul/Adresa ........................................

    Contul IBAN/Banca ....................................

    Telefon/Fax ..........................................

    E-mail/Pagină de internet ............................

 

 

                          TABEL NOMINAL

    cu elevii şi/sau studenţii īncadraţi īn muncă īn condiţiile

    <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrării īn muncă a

  elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 

                           Convenţia nr. ....../..........

 

    Perioada de vacanţă este cuprinsă īntre data de ..... şi data de ......

 

 

*T*

┌──┬──────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬──────┬─────────────┬──────┐

│N │Numele│Codul  │Catego-  │Data │Numărul │Tipul  │Ocupa-│Numărul      │Semnă-│

│r │  şi  │numeric│ria de   │anga-│şi data │con-   │ţia,  │de zile      │tura 

  │prenu-│perso- │persoa-  │jării│inche-  │trac-  │cod   │lucrătoare   │anga- │

│c │mele  │nal    │ne (elev/│     │ierii   │tului  │COR   │pentru care  │jatu- │

│r │             │student) │     │contrac-│ de          │s-a mai      │lui  

│t │                           │tului   │muncă*)│      │acordat īn        

                             │de                   │cursul anului│     

                             │muncă                │stimulentul       

                                                 │financiar**) │     

├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤

│0 │1          2 │     3       4│      5 │     6 │    7 │        8        9 │

├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤

├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤

├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤

├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤

├──┼──────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼─────────────┼──────┤

└──┴──────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴──────┴─────────────┴──────┘

*ST*

 

                        Angajator

      Director general sau alta persoana autorizata,

      .............................................

 

-------------

    *) Coloana 6 se completează īn acelaşi mod īn care se completează rubrica "Tip contract" din cuprinsul "Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj", prevăzută īn cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin <LLNK 12004   405 50ED01   0 74>Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    **) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat īn cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, īn condiţiile legii.

------------

    Anexa 1 a fost īnlocuită cu anexa 7 din <LLNK 12009   449 20 301   0 37>HOTĂRĀREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicată īn MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009, conform pct. 4 al art. III din acelaşi act normativ.

 

    ANEXA 2

    ───────

la normele metodologice

───────────────────────

 

                         TABEL NOMINAL

    cu elevii şi/sau studenţii īncadraţi īn munca īn condiţiile <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrarii īn munca a elevilor şi studenţilor, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru şomaj

                      luna .......... anul ..............

 

    Convenţia nr. ....................../ ...................

    Date de identificare a angajatorului:

    Angajatorul (denumirea/numele) ..........................

    Codul de identificare fiscala ...........................

    Cod CAEN ................................................

    Sediul/Adresa ...........................................

    Contul/Banca ............................................

    Telefon/Fax .............................................

    E-mail/Pagini internet ..................................

*T*

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

N  Numele  Codul    Catego-  Tipul   Numarul    Suma       Numarul      Obs.

r    si    numeric  ria de   contarc orelor     cuvenita   de zile      *****)

   prenu-  personal persoa-  tului   efectiv    pentru     lucratoare

c  mele             ne        de     lucrate**) timpul     din luna,

r                   (elev/   munca*)            efectiv    pentru

t                                               lucrat     care se

                                                ***)       acorda,

                                                           in condi-

                                                           tiile legii

                                                           stimulentul

                                                           financiar

                                                           ****)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0   1       2         3       4        5        6            7            8

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL suma cuvenita in conditiile <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007;

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

                          Angajator

                    Director general sau

                  alta persoana autorizata,

                  ........................

___________

    *) Coloana 4 se completeaza īn acelaşi mod īn care se completeaza rubrica "Tip contract" din cuprinsul "Declaraţiei privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj", aşa cum se prevede īn cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj, aprobata prin <LLNK 12004   405 50ED01   0 74>Ordinul ministrului muncii, solidaritaţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

    **) Coloana 5 se completeaza cu numarul orelor efectiv lucrate īn perioada de vacanţa din luna respectiva.

    ***) Coloana 6 se completeaza cu suma cuvenita lunar angajatorului, īn condiţiile <LLNK 12007    72 10 201   0 17>Legii nr. 72/2007 privind stimularea īncadrarii īn munca a elevilor şi studenţilor, pentru elevul/studentul respectiv.

    ****) Coloana 7 se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna, pentru care se acorda, īn condiţiile legii, stimulentul financiar.

    *****) Coloana 8 se completeaza, dupa caz, cu data şi motivul īncetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca, respectiv cu perioada de concediu de odihna.

 

                          __________