LEGE nr. 72 din 26 martie 2007

privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ART. 1

    Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student.

    ART. 2

    Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

    ART. 3

    Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut la art. 1 este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

    ART. 4

    Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

    ART. 5

    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 6

    În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

                                 VALER DORNEANU

 

                             PREŞEDINTELE SENATULUI

                                NICOLAE VĂCĂROIU

 

    Bucureşti, 26 martie 2007.

    Nr. 72.

 

                                     --------