Servicii de preconcediere

In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile.

In aceste situatii angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.

In perioada preavizului angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.

De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri

A.J.O.F.M deruleaza urmatoarele activitati la sediul din strada Lacului, nr. 14:
- informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
- plasarea pe locurile de munca vacante, existente pe plan local; instruirea în modalitati de cautare a unui loc de munca;
- reorientarea profesionala în cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata;
- sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.