Acordarea de credite avantajoase

 

Creditele cu dobanda subventionata sunt acordate intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si somerilor care infiinteaza societati in scopul crearii de noi locuri de munca, din care minimum 50% pentru someri. Beneficiaza de credite, in conditiile legii, si persoanele in varsta
de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata. Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
- credite pentru investitii - cel mult 3 ani, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni
- credite pentru asigurarea productiei - 1 an. Dobanda practicata este de 50% din dobanda de referinta, stabilita de BNR.