Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:
 1. la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 2. la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
 3. la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
 4. la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
 5. la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
 6. daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
 7. la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
 8. la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
 9. la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 10. in cazul decesului beneficiarului;
 11. la data expirarii perioadei legale de plata;
 12. la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare