Acte necesare pentru ajutor social

Pentru persoanele care sunt deja in evidenta noastra actele necesare eliberarii adeverintei sunt:
Pentru persoanele care nu sunt in evidenta AJOFM actele necesare eliberarii adeverintei sunt: