Proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 Domeniul Major de interventie 4.1

Proiect :

"ARHISPO - Arhivare SPO!"

( POSDRU/180/4.1/S/155355 )

_______________________________

     Implementat in perioada

       februarie 2015 - decembrie 2015

tr> tr>
 • Anunt privind achizitia de materiale publicitare Proiect ID 155355

 • Anunt privind prelungirea termenului de achizitie de Servicii de Conferinta lansare-proiect ID 155355

 • Anunt privind achizitia de Servicii de Conferinta lansare-proiect ID 155355

 • TIP ACTIVITATE

       DATA PUBLICARII

  Raspuns clarificari la solicitarea nr. 7950.18.11.2015

  18.11.2015

  Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 7922-17.11.2015

  18.11.2015

  Invitatie de participare achizitie Pachet facilitati organizare curs instruire

  16.11.2015

  Fisa de date a achizitiei si Caietul de sarcini Pachet complet facilitati organizare curs instruire

  16.11.2015

  Formulare si model contract Pachet complet facilitati organizare curs instruire

  16.11.2015

  Anunt achizitie servicii evaluare independenta SPO ARHISPO

  03.07.2015

  Documentatie privind achizitie servicii evaluare independenta SPO ARHISPO

  03.07.2015

  Anunt achizitie servicii juridice externe/achizitii si contractare

  29.04.2015

  Documentatie privind achizitie servicii juridice externe/achizitii si contractare

  29.04.2015