Proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 Domeniul Major de interventie 4.1

Proiect : "SOPIM Servicii de ocupare pentru o piaţă inclusivă a muncii ( POSDRU/180/4.1/S/154577 )

     Implementat in perioada februarie 2015 - decembrie 2015

TIP ACTIVITATE

     DATA PUBLICARII

Documentatie privind achizitie servicii cazare si transport persoane

10.08.2015

Fisa de date a Achizitiei Proiect Servicii de ocupare pentru o piaţă inclusivă a muncii Caiet de sarcini al Achizitiei Proiect Servicii de ocupare pentru o piaţă inclusivă a muncii SOPIM ID 154577

Formulare si Contract de servicii al Achizitiei Proiect Servicii de ocupare pentru o piaţă inclusivă a muncii SOPIM ID 154577

Documentatie privind achizitie servicii hoteliere si organizare evenimente

02.09.2015

Fisa de date a Achizitiei si Caiet de sarcini

Invitatie de participare

Formulare si Contract de servicii al Achizitiei

07.09.2015

Fisa de date a Achizitiei versiunea completa

Anunt de evaluare si certificare a competentelor profesionale

10.11.2015

Anunt de evaluare si certificare a competentelor profesionale