Proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

 Domeniul Major de interventie 5.1

Proiect :

"PARTENERIAT PENTRU OCUPARE in Rgiunile Bucuresti -Ilfov ,Nord-Est si Sud-Est "

( POSDRU/125/5.1/S/128806 )

_______________________________


  1. Prezentare generala a proiectului