Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3 - LOCURI DE MUNCA PENTRU TOTI

Obiective specifice 3.1 - Creşterea ocuparii somerilor si persoanelor inactive cu accent pe somerii de lunga durata, lucratori varstnici, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie

3.2 - Creşterea ocuparii cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

3.3 - Creşterea ocuparii persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta

Proiect :

PRO ACCES ALTERNATIV RMD Stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor de munca pentru someri si inactivi

POCU/279/3/13/125311

_______________________________

     Implementat Ón perioada 01.08.2018 – 31.07.2021

 

 

           Fisa Proiect PRO ACCES ALTERNATIV RMPD